Instytut

Obszary działalności

Działalność Instytutu Bronisława Komorowskiego koncentruje się na trzech zagadnieniach: Europa i świat, Bezpieczeństwo, Gospodarka.

Europa i świat

Instytut Bronisława Komorowskiego uczestniczy w debacie europejskiej i transatlantyckiej. Unia Europejska będzie musiała stawiać czoła szergu wyzwaniom, począwszy od spadku zaufania do projektu europejskiego, imigrantom, spowolnieniu gospodarczemu czy brytyjskim wahaniom w sprawie członkostwa. Instytut jest miejscem otwartej dyskusji na temat przyszłości projektu europejskiego i polskiej roli w tym procesie, także w kontekście globalnym.

Bezpieczeństwo

W obliczu aktualnych zagrożeń militarnych i pozamilitarnych Instytut Bronisława Komorowskiego prowadzi działania na rzecz nowoczesnych rozwiązań mających na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa kraju.

 

Gospodarka

Działania Instytutu Bronisława Komorowskiego koncentrują się na wspieraniu przedsiębiorców, tak by byli konkurencyjni w Europie i w świecie. Szczególnym zainteresowaniem Fundacji w tym obszarze są wyzwania stojące przed sektorem małej i średniej przedsiębiorczości, także w tym co dotyczy współpracy międzynarodowej.

 

Działalność Instytutu Bronisława Komorowskiego

Aktywność Instytutu obejmuje organizację seminariów i konferencji zarówno w kraju jak i zagranicą, a także publikację analiz i raportów.