Instytut

O nas

Prezes Zarządu Fundacji

Sławomir Rybicki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już jako 17 latek zaangażował się w opozycję antykomunistyczną na Wybrzeżu, członek Ruchu Młodej Polski, uczestnik strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej. W stanie wojennym w podziemiu solidarnościowym. Bliski współpracownik Lecha Wałęsy. Członek pierwszej Solidarności. W wolnej Polsce — najbliższy współpracownik Macieja Płażyńskiego.

W latach 2001–2012 Poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2012 roku Minister, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego gdzie zajmował się kontaktami z rządem, parlamentem i partiami politycznymi. W 2013 roku został Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP odpowiadając za całość spraw krajowych Prezydenta RP. W wyborach w 2015 roku uzyskał mandat do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Rada Fundacji

Jacek Michałowski
Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Biura Studiów i Analiz Senatu, psycholog kliniczny. Obecnie pełni funkcję prezesa Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC.

Tadeusz Zielniewicz
Absolwent Instytucie Historii Sztuki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Historyk sztuki, konserwator zabytków, manager. Były Generalny Konserwator Zabytków i twórca reformy służb konserwatorskich w 1990 r. Od 2010 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków — ICOMOS.

Olgierd Dziekoński
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Salzburg Seminar, wykładał w Harvard Graduate School of Design. Był wiceprezydentem Warszawy, a także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Współtworzył i pełnił funkcję prezesa Agencji Rozwoju Komunalnego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W latach 2010–2015 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.