Instytut

Misja i cele

Instytut Bronisława Komorowskiego działa na rzecz wolności, dialogu i bezpieczeństwa.

Instytut Bronisława Komorowskiego jest miejscem, w którym kontynuowane są inicjatywy powstałe podczas pięcioletniej prezydentury i realizowane są nowe przedsięwzięcia.

Do priorytetowych zadań Instytutu należy:

  1. wspieranie aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz propagowanie współpracy międzynarodowej;
  2. wspieranie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Polsce i w Europie w obszarze politycznym, militarnym, gospodarczym, energetycznym;
  3. wspieranie działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności gospodarczej, przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce i w Unii Europejskiej;
  4. wspieranie polityki rodzinnej, kultury, sztuki i edukacji.