Instytut

Misja i cele

Instytut Bronisława Komorowskiego działa na rzecz wolności, dialogu i bezpieczeństwa.

Instytut Bronisława Komorowskiego jest miejscem, w którym kontynuowane są inicjatywy powstałe podczas pięcioletniej prezydentury i realizowane są nowe przedsięwzięcia.

Do priorytetowych zadań Instytutu należy:

  1. wspieranie aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz propagowanie współpracy międzynarodowej;
  2. wspieranie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Polsce i w Europie w obszarze politycznym, militarnym, gospodarczym, energetycznym;
  3. wspieranie działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności gospodarczej, przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce i w Unii Europejskiej;
  4. wspieranie polityki rodzinnej, kultury, sztuki i edukacji.

Zachęcamy do przekazywania darowizn na rzecz Fundacji, które pozwolą na realizację naszych zadań statutowych poprzez przelew na konto:

Bank Pekao S.A.
28 1240 6335 1111 0011 0132 4662
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.