Udostępnij ten wpis

Debata on-line: Co dalej po zapaści polskiej polityki zagranicznej?

Zapraszamy na debatę on-line Co dalej po zapaści polskiej polityki zagranicznej?, która odbędzie się 16 grudnia (czwartek) o godzinie 12.00.

Obecny stan zapaści polskiej polityki zagranicznej i w efekcie regionalnej i strategicznej izolacji Polski jest już oczywisty dla wszystkich, nawet części zwolenników i byłych wysokich urzędników rządzącej prawicy narodowo-katolickiej. Nie stawiając z góry tez i hipotez chcemy w gronie uznanych ekspertów w sprawach międzynarodowych zastanowić się nad:
1) w miarę pełnym syntetycznym obrazem obecnego stanu polskiej polityki zagranicznej;
2) przyczynami tego stanu rzeczy;
3) skutkami krótko i długoterminowymi;
4) realnymi a nie hipotetycznymi metodami ewentualnego przezwyciężenia tego kryzysu;
5) jakie długofalowe działania pozwoliłyby unikać powtórek tego typu złych scenariuszy w przyszłości.

Uczestnicy Debaty:

Moderator:
Antoni Podolski
, były Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, członek Rady Programowej Instytutu Bronisława Komorowskiego

Paneliści:
Witold Jurasz
, dziennikarz Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych
Jerzy Marek Nowakowski, Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, były ambasador w Armenii i na Łotwie
Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych