Udostępnij ten wpis

Pojednanie polsko-ukraińskie. Apel Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pojednanie polsko-ukraińskie ponad trudną historią to wielkie osiągnięcie wolnej Polski i wolnej Ukrainy. To efekt wysiłków obydwu społeczeństw i zasługa wszystkich ekip rządzących w naszych krajach, także kolejnych prezydentów Polski i Ukrainy.

Pojednanie i współpraca pomiędzy Polską i Ukrainą leży w żywotnym interesie obu narodów, ma istotne znaczenie dla przyszłości całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest strategicznie ważne dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i UE stojących w obliczu wyzwania, jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę.

Dlatego też z ogromnym niepokojem patrzymy na pojawiające się w ostatnim czasie zjawiska zagrażające pojednaniu i współpracy. Troską napawa nas zwłaszcza narastanie sporów i negatywnych emocji wokół bolesnych doświadczeń w historii wzajemnych stosunków.

Uważamy, że między innymi ta trudna przeszłość powinna zachęcać współczesnych Polaków i Ukraińców do dalszych wysiłków na rzecz pojednania i współpracy z myślą o lepszej przyszłości naszych narodów i państw. Nie możemy być zakładnikami historii. Musimy uczyć się poszanowania odmiennych wrażliwości historycznych i szukać w przeszłości przede wszystkim tego, co nas łączy. Musimy okazywać szacunek mogiłom ofiar dawnych konfliktów polsko-ukraińskich. Niczego z historii nie da się wymazać czy unieważnić, to fakt, lecz nawet najbardziej bolesne doświadczenia można uczynić źródłem wspólnej refleksji z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków i Ukraińców.

Dlatego apelujemy o obronę procesu pojednania między naszymi narodami. Apelujemy do władz państwowych, a także do społeczeństw, szczególnie do zaangażowanych w proces pojednania Kościołów, samorządów, organizacji pozarządowych, do mediów, środowisk akademickich – do wszystkich zwolenników pojednania, zbliżenia i przyjaźni między naszymi narodami.

Apelujemy o prowadzenie stałego, cierpliwego dialogu, o przeciwstawianie się postawom nacjonalistycznym i ekstremalnym zachowaniom, o edukację opartą na prawdzie i rzetelnych źródłach historycznych, na wzajemnym szacunku, na wzmocnionej współpracy historyków, uczelni wyższych, ludzi kultury i sztuki, nauczycieli i wychowawców, wszystkich, którzy kształtują wiedzę, myślenie i wrażliwość obywateli naszych krajów, a szczególnie młodego pokolenia.

Niech pamięć o niewinnych ofiarach dawnych konfliktów polsko-ukraińskich łączy nasze kraje i narody we wspólnej refleksji i wspólnym dążeniu ku przyszłości opartej na współpracy i przyjaźni.

Bronisław Komorowski – Prezydent RP w latach 2010 – 2015
Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995 – 2005

Leonid Krawczuk – Prezydent Ukrainy w latach 1991-1994
Leonid Kuczma – Prezydent Ukrainy w latach 1994-2005
Wiktor Juszczenko – Prezydent Ukrainy w latach 2005-2010

Польсько-українське примирення над важкою історією є великим здобутком вільної Польщі і вільної України. Це – результат зусиль цілих суспільств і заслуга усіх правлячих кіл у наших країнах, а також президентів Польщі й України.

Примирення і співробітництво між Польщею та Україною – життєвий інтерес обох народів та має важливе значення для майбутнього усього регіону Центрально-Східної Європи. Це стратегічно важливо для безпеки східного флангу НАТО та Європейського Союзу, які стоять перед викликом російської агресії проти України.

З великим занепокоєнням спостерігаємо за явищами, які з’являються останнім часом і становлять загрозу примиренню та співпраці. Тому нас сповнює тривогою зростання суперечок та негативних емоцій довкола болісних сторінок в історії взаємних відносин.

Вважаємо, що це важке минуле повинно заохочувати сучасних поляків і українців робити дальші зусилля заради примирення та співробітництва з думкою про краще майбутнє наших народів і держав. Ми не можемо залишатися заручниками історії. Ми повинні вчитись шанувати відмінні болючі історичні моменти та шукати у минулому, передовсім, те, що нас єднає. Маємо шанувати могили жертв давніх польсько-українських конфліктів, бо нічого в історії не вдасться витерти чи зробити недійсним, але, з думкою про майбутні покоління поляків і українців, навіть найбільш болісний досвід можна перетворити на джерело спільних роздумів.

Тому ми закликаємо до захисту процесу примирення між нашими народами. Звертаємось до державної влади, звертаємось до суспільств, особливо до залучених у процес примирення Церков, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, до представників ЗМІ, викладачів і студентів – до усіх прихильників примирення, зближення і дружби між нашими народами.

Закликаємо вести постійний, терплячий діалог, чинити опір націоналістичній позиції та екстремістським проявам, навчати, спираючись на правду й достовірні історичні джерела, шануючи одні одних, зміцнювати співробітництво істориків та вищих навчальних закладів, людей культури і мистецтва, вчителів та вихователів – усіх, хто формує знання, мислення і чутливість громадян наших країн, особливо молодого покоління.

Нехай пам’ять про невинні жертви давніх польсько-українських конфліктів єднає наші країни і народи у спільній задумі і спільному прагненні до майбутнього, яке спирається на співробітництво і дружбу.

Броніслав Коморовський – Президент Республіки Польща (2010-2015)
Александр Квасневський – Президент Республіки Польща (1995-2005)

Леонід Макарович Кравчук – Президент України (1991-1994)
Леонід Данилович Кучма – Президент України (1994-2005)
Віктор Андрійович Ющенко – Президент України (2005-2010)