Udostępnij ten wpis

Panel dyskusyjny na Forum Ekonomicznym w Krynicy z udziałem Jacka Michałowskiego Członka Rady Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego

Kryzys projektu europejskiego, słabość modelu liberalnej demokracji w obliczu sukcesów populistów oraz długofalowe konsekwencje kryzysu nansowego stawiają dziś przed niektórymi społeczeństwami na nowo fundamentalne pytania. Dotyczą one suwerenności państwowej i tożsamości narodowej, sprawności państwa, skuteczności działania polityków oraz takiego kształtu polityki gospodarczej, która pozwoliłaby uniknąć pułapek peryferyjnego rozwoju. Odpowiedź na te pytania nie jest dziś ani łatwa ani oczywista.

fot. Łukasz Kamiński