Udostępnij ten wpis

10 wspaniałych. Poznajcie ekipę II edycji Genu Demokracji

Program „Gen Demokracji” organizowany przez Instytut Bronisława Komorowskiego skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą wnieść wkład do dyskusji o kształcie demokracji, uzyskać praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu różnych obszarów życia publicznego oraz udoskonalać umiejętności analityczne. W II edycji udział biorą:

 

Blauth Katarzyna 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją w bankowości. Studiowała na uczelni National University of Singapore w ramach programu umowy bilateralnej. Była członkiem Klubu Inwestora SGH oraz odpowiadała za organizację projektów akademickich w ramach programów Focus on Forex i Akademia Giełdowa. Obecnie pracuje w Polityce Insight, gdzie zajmuje się analizą sektora finansowego i systemu gospodarczego Polski. Przez ostatnie cztery lata była członkiem zarządu Warszawskiego Klubu Narciarskiego – organizacji pożytku publicznego. Wielokrotnie reprezentowała AZS SGH w ogólnopolskich akademickich zawodach narciarskich.

 

Ferenc Kamila 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW i studentka socjologii w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe. Autorka analiz prawnych w ramach programu „Watchdog.edu.pl”. Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich (2014-2016). Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego w „Studiach Prawnych i Administracyjnych” oraz „Studenckich Zeszytach Naukowych UMCS”. W przeszłości Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz Rady Kół Naukowych WPiA UW. Obecnie prawniczka w organizacji pozarządowej zajmującej się prawami kobiet. Jej zainteresowania oscylują wokół praw człowieka, niwelowania nierówności społecznych i przemian struktury własności. W 2015 r. obroniła prace magisterką o reprywatyzacji gruntów warszawskich

Hudziec Janusz 

Politolog, specjalista ds. marketingu politycznego. Student Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 pełnił funkcję asystenta społecznego Posła na Sejm RP VII Kadencji Czesława Gluzy. W lipcu 2016 r. pracował jako wolontariusz Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy obsłudze delegacji na Szczyt NATO w Polsce. Od września 2016 r. wiceprezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego. Interesuje się polityką zagraniczną RP, polską sceną polityczną, promocją regionów Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego), relacjami między polityką lokalną a centralną, jak również wizerunkiem Polski w świecie. Miłośnik historii współczesnej, kolei, motoryzacji i sztuki (zwłaszcza malarstwa i teatru).

 

Jaworski Christian

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia politologiczne ze specjalnością współczesne stosunki międzynarodowe. Napisał pracę dyplomową pt. Samostanowienie narodu kurdyjskiego w XX i na początku XXI wieku. Obecnie studiuje doradztwo polityczne i publiczne. Członek polskiej delegacji na XIV Szczyt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Lens (Francja) oraz XV Szczyt RTW w Złotym Potoku. Pracował jako asystent w biurze poselskim Posła na Sejm RP Czesława Gluzy. Pełnił również funkcję asystenta społecznego Poseł na Sejm RP Aleksandry Trybuś-Cieślar. Wieloletni członek samorządu studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ, pełniący w 2015 r. funkcję jego Wiceprzewodniczącego. Absolwent Akademii Liderów oraz Wszechnicy Przedsiębiorczości w ramach projektu Śląskie Forum Młodzieży. W latach 2015-2016 Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan. Wielokrotny organizator miejskich obchodów Dnia Flagi RP w Ustroniu. W październiku 2015 roku Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ustroniu, podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP. Od 2014 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego upamiętnienia rocznic tragicznego spalenia ustrońskiej Synagogi. Inicjator powołania i Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego.

 

Lewański Adam
Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie student II roku specjalizacji: Dyplomacja Publiczna. Studiował Gender Studies na Maastricht University w Holandii. Zawodowo związany z działalnością organizacji pozarządowych w Warszawie. Aktywista Komitetu Obrony Demokracji.Po pracy zapalony kibic Polonii Warszawa, miłośnik gier strategicznych i gotowania.

 

 

Polinceusz Łukasz

Absolwent Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na kierunku administracja oraz studium doktoranckiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego; były analityk Biura Bezpieczeństwa Narodowego; z administracją państwową oraz samorządową związany od wielu lat, początkowo w Kancelarii Prezydenta RP, a następnie w samorządzie województwa mazowieckiego; były Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Politologicznych; ekspert ds. międzynarodowych, komentator.

Szymik Jakub 

Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz słuchacz programu British and European Law Centre przy UW. Jest członkiem społeczności debat parlamentarnych – reprezentował swoją uczelnię na Mistrzostwach Świata Debat Parlamentarnych w Kuala Lumpur w 2015 r., pełnił rolę equity officera w trakcie Mistrzostw Europy Debat Parlamentarnych w Warszawie w 2016 r., a także trenuje warszawskie XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trzecim sektorze (Europejska Akademia Dyplomacji, Polski Instytut Myśli Gospodarczej), consultingu (CEC Government Relations, Rc2 Consultants) i kancelarii prawnej Allen & Overy. Fan Seliny Meyer, azjatyckiej kuchni i long-readów New Yorkera. Na Twitterze: @jakubszymik.

 

Trapszo – Drabczyńska Daria 

Absolwentka politologii (specjalizacja marketing polityczny) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunków międzynarodowych (specjalizacja studia amerykanistyczne) na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł pracy magisterskiej: „Dyplomacja celebrytów. Aktywność gwiazd show-biznesu w polityce międzynarodowej”.

Podczas studiów odbyła praktyki w poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”, działała w poznańskim sztabie wyborczym kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Olechowskiego w 2010 roku, była wolontariuszką podczas IV Kongresu Kobiet (obsługa gości zagranicznych). Ukończyła roczne seminarium „Co się stało z drugą falą?” w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Przez 2 lata związana z partią Twój Ruch: pracowała w Biurze Prasowym partii w Sejmie RP, pełniła funkcję przewodniczącej Ruchu Młodych Okręgu Warszawskiego oraz członka zarządu partii na Mazowszu. W 2014 roku kandydowała  w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu warszawskiego. Zorganizowała i prowadziła cykl debat dla młodzieży pod nazwą „Polska 2.0 – Twój Sejm”, powołany przez Parlamentarny Zespół „Polska 2.0” podczas VII kadencji Sejmu. Od 1,5 roku pracuje w branży public relations. Interesuje się dyplomacją, kulturą północnoamerykańską, historią feminizmu, psychologią, rozwojem rynku mediów i varsavianistyką.

Tylec Ewelina 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu studiów LL.M. in Human Rights na Central European University w Budapeszcie. Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach międzynarodowych oraz sektorze pozarządowym. Pracowała m.in. w dziale wsparcia legislacyjnego (Legislative Support Unit) w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR).  Wcześniej,  odbyła staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu, gdzie zajmowała się prawem do dobrej administracji na poziomie Unii Europejskiej oraz w Belgrade Centre for Human Rights w Belgradzie skupiając się na problematyce uchodźczej na Bałkanach. Była też związana Instytutem Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), gdzie pracowała jako koordynator projektu. Jej zainteresowania obejmują problematykę ochrony praw człowieka, międzynarodowe prawo karne oraz prawo Unii Europejskiej.

Zawadewicz Piotr