Udostępnij ten wpis

Raport Obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności

Bezpieczeństwo narodowe to jedna z podstawowych i najważniejszych funkcji 5
państwa zapewniająca przede wszystkim obronę narodową (czyli obronę państwa
przed zewnętrznymi zagrożeniami militarnymi) i ochronę narodową (bezpieczeństwo
wewnętrzne, tj. ochronę obywateli i struktur państwa przed zagrożeniami
niemilitarnymi) oraz wsparcie gospodarczych i społecznych podmiotów państwa1.
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie ewolucji podstawowych problemów
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze obronności
w minionym trzydziestoleciu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich pięciu lat,
a także rekomendacji dla władz państwa na najbliższą przyszłość. Treść raportu
podzielona jest na cztery części na temat: strategii i polityki obronnej, problemów sił
zbrojnych i służb specjalnych jako podstawowych ogniw operacyjnych systemu
bezpieczeństwa narodowego oraz przemysłu obronnego jako jednego z ważnych
ogniw wspierających bezpieczeństwo państwa, zwłaszcza utrzymywania, użycia
i działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do lektury raportu
Raport-Obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności