Udostępnij ten wpis

Konferencja – Jak przełamać kryzys demograficzny? Stały wzrost dzietności wyzwaniem dla polityki rodzinnej.

DEKLARACJA

Kryzys demograficzny nadal trwa, na co wskazuje spadek liczby urodzeń w I półroczu br. Jego przełamanie polegające na stworzeniu warunków dla trwałego wzrostu dzietności jest jednym
z kluczowych wyzwań polityki społecznej. Bez osiągnięcia tego celu znacznie ograniczone zostaną możliwości rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.

My, przedstawiciele partii politycznych i samorządów terytorialnych uznajemy, że tylko stabilna
i kompleksowa polityka rodzinna może stworzyć odpowiednie warunki dla podejmowania przez młodych ludzi decyzji o rodzicielstwie. Dlatego zobowiązujemy się do zachowania wszystkich istotnych elementów polityki prowadzonej dotychczas przez kolejne rządy, takich jak:

– roczny, elastyczny urlop rodzicielski oraz urlop ojcowski,
– ulgi podatkowe dla rodzin wychowujących dzieci,
– przedszkole za złotówkę,
– świadczenie wychowawcze 500 PLUS.
Jednocześnie zobowiązujemy się do rozwijania polityki rodzinnej zarówno na szczeblu samorządowym jak i krajowym, tak by stała się ona kompleksową odpowiedzią na potrzeby rodzin.
Do priorytetowych zadań zaliczamy:
– działania ułatwiające godzenie pracy z opieką nad dziećmi poprzez tworzenie w pełni dostępnych, tanich i dobrej jakości instytucji edukacyjno-opiekuńczych (żłobki, przedszkola, świetlice szkolne),
– działania dążące do stworzenia równych szans dla obu płci na rynku pracy, między innymi poprzez usuwanie istniejących nadal barier aktywności zawodowej kobiet oraz czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
– rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego oferującego mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem.

Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015
Grzegorz Schetyna, Przewodniczący, Platforma Obywatelska
Katarzyna Lubnauer, Przewodnicząca, .Nowoczesna
Władysław Kosiniak- Kamysz, Prezes, Polskie Stronnictwo Ludowe
Barbara Nowacka, Przewodnicząca, Inicjatywa Polska