Udostępnij ten wpis

Europo, broń praworządności w Polsce! List byłych prezydentów, premierów, szefów MSZ i opozycjonistów do Komisji Europejskiej.

Od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwieńczeniem tych przemian było nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polska i jej obywatele sercem i rozumem budowali podwaliny demokratycznego państwa prawa, będącego jedną z podstawowych wartości zjednoczonej, wolnej i demokratycznej Europy.

3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie
w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw.

Mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe.
Pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego, partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej Konstytucji.

Będąc obywatelami Polski czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej, apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Nie tracimy nadziei, że władze RP i większość parlamentarna, wykażą gotowość do uczciwego dialogu z Instytucjami UE i zmienią swoją, naruszającą nasze wspólne europejskie wartości, politykę.

Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność jest Unia Europejska.

Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa.
Nie będzie Europy bez wartości.
Nie będzie wolności bez praworządności.

Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990 – 1995, laureat pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy przywódca Solidarności
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995 – 2000, 2000 – 2005,
Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010 – 2015
Włodzimierz Cimoszewicz, Premier RP w latach 1996 – 1997, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2001 – 2005
Leszek Miller, Premier RP w latach 2001 – 2004
Marek Belka, Premier RP w latach 2004 – 2005
Kazimierz Marcinkiewicz, Premier RP w latach 2005 – 2006

Andrzej Olechowski, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1993 – 1995
Dariusz Rosati, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1995 – 1997
Adam Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych w roku 2005
Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2007 – 2014

Władysław Frasyniuk, przywódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny w latach 1982 – 1986
Bogdan Lis, przywódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny w latach 1984 – 1986
Zbigniew Bujak, przywódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny, aresztowany w 1986 roku