Udostępnij ten wpis

Cyberbezpieczeństwo. Piąte pole walki. Diagnoza i rekomendacje [ RAPORT ]

Zapraszamy do lektury najnowszej analizy Instytutu Bronisława Komorowskiego „Cyberbezpieczeństwo. Piąte pole walki. Diagnoza i rekomendacje” autorstwa Pauliny Piaseckiej i Krzysztofa Liedela. Opracowanie powstało we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Raport poświęcony jest zagadnieniu cyberbezpieczeństwa i obejmuje następujące tematy:

  • Bezpieczeństwo państw w dobie zagrożeń w cyberprzestrzeni.
  • Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria nadrzędna.
  • Kluczowe pojęcia i obszary działania: cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
  • Kategorie wrogich działań i operacji w cyberprzestrzeni.
  • Wykorzystanie zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni.
  • Wojna sieciocentryczna (wojna epoki wysokich technologii komunikacyjnych).
  • Organizacja wieku informacji: potrzeba (r)ewolucji.

Publikację zamyka lista rekomendacji na rzecz długofalowego rozwoju systemów cyberbezpieczeństwa i zdolności działania w cyberprzestrzeni.  „Aktywne angażowanie organizacji przedstawicielskich sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w proces tworzenia wewnętrznych wytycznych i polityk szkoleniowych, a także w ewaluacji i zbieraniu dobrych praktyk oraz identyfikacji wyzwań i zagrożeń” –  to jedna z dziewięciu rekomendacji autorów analizy.

Pobierz tutaj (PDF): Raport. Cyberbezpieczeństwo Piąte pole walki

Wersja w języku angielskim (PDF): Report. Cyberspace – the 5th battlefield

 

Analiza jest efektem seminarium  „Cyberbezpieczeństwo. Piąte pole walki”, które odbyło się 25 października 2016 roku w Warszawie. Organizatorami spotkania był Instytut Bronisława Komorowskiego przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera.

Wówczas Bronisław Komorowski ocenił, że problem zagrożenia w cyberprzestrzeni będzie się nasilał. „To jest wojna przyszłości – tak może wyglądać nietypowa wojna, ale niesłychanie dotkliwa dla zaatakowanego, bo właściwie pozwalająca na przerwanie normalnego funkcjonowania wielu systemów i cywilnych, ale także i wojskowych” – powiedział były prezydent.